Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2008

Politisk kultur hæmmer fornyelse

Borgmestre går i høj grad efter konsensus i lokalpolitikken. Det kan betyde, at kommunerne kan gå glip af fornyelse, mener to kommunalforskere
tekst Sidsel Boye

Den lokale politiske kultur i kommunerne er stærkt præget af ønsket om at nå til bred enighed om beslutningerne. Det kan lægge en dæmper på de politiske lederes incitament til at gå nye veje og bringe fornyelse ind i kommunalpolitikken.

I en helt ny bog ”Lokal politisk Ledelse” tager to kommunalforskere fra Syddansk Universitet, Rikke Berg og Ulrik Kjær, rollen som djævelens advokater og peger netop på, at den stærke konsensuskultur i kommunalpolitik kan have en bagside. Den kan virke begrænsende for borgmesterens lyst til at gennemføre større forandringer.

”Anlægges andre normative kriterier for det politiske lederskab end fred, ro og fordragelighed, kan man godt stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af en sådan incitamentsstruktur i det politiske lederskab. Lægger man eksempelvis innovation og udvikling af det kommunale selvstyre til grund for en normativ vurdering af det politiske lederskab, vil konsensusnormen nemlig kunne opfattes som en væsentlig barriere herfor”, skriver forskerne i konklusionen på forskningsprojektet.

Skriv hvad du søger