Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 36 / 2007

Hermed erklærer jeg fusionen for godt på vej

I Faaborg-Midtfyn har kommunaldirektøren nu officielt erklæret fusionen for overstået, og hverdagen genoprettet. Men så langt er man knap kommet i alle fusionskommuner, viser status efter et år
tekst Sidsel Boye

Det er ingen hemmelighed, at nogle politikere forudså en vis turbulens forud for fusionen af de to kulturelt meget forskellige byråd i henholdsvis Farum og Værløse Kommuner. Men når fusionen i byrådet alligevel ikke har slået alvorlige gnister, så skyldes det blandt andet, at der er kommet helt nye friske kræfter ind, som er med til at sætte deres præg på kulturen.

 – Byrådet er ikke helt harmoniseret endnu. Der er forskellige traditioner – en konfliktsøgende i Farum og en mere konsensuspræget i Værløse – men modsætningen har egentlig aldrig foldet sig sådan ud, som nogen forudså i starten. Man kan stadig mærke kulturforskellen, men vi har den fordel, at der er kommet en del nye politikere ind, og de er med til at lave en helt tredje kultur, siger 2. viceborgmester Lisbeth Lykke Harsvik (S), Furesø Kommune. Hun er en af dem, Danske Kommuner har bedt om at gøre en status over, hvor langt fusionsprocessen er kommet i de nye kommuner ved slutningen af det første år. Og indtrykket er blandet. For eksempel ser det ud som om, at Fyns tredjestørste kommune, Faaborg-Midtfyn, skiller sig ud. Her erklærede kommunaldirektør Benny Balsgaard allerede 1. oktober fusionen for overstået.

 – Fusionen er slut. Det har vi meldt ud, fordi vi ikke kan blive ved med at se tilbage. Vi har stadig en lang række udfordringer, og de skal håndteres, men mit signal til ledere og medarbejdere er, at de opgørelser og den fordeling, der er sket pr. 1. januar 2007, er overstået. Nu er der tale om en totalkasse, siger Benny Balsgaard.

Skriv hvad du søger