Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2007

Strandvænget skubber udviklingen i gang

Medarbejderne på Strandvænget skal have bedre arbejdsforhold, så de ikke bliver presset ud i situationer som dem, man så i fjernsynet i februar. Det skal en ny ledelse sørge for. Samtidig skal Region Syddanmarks udviklingsplan og politisk opmærksomhed forbedre bostederne i hele landet
tekst Ida Sass

Det kræver tid at få medarbejderne til at tro på, at der virkelig er en ledelse, som støtter dem.

Men det er der nu, og det har der været på Strandvænget, siden historien om forholdene på bostedet kom frem i februar 2007. Carsten Lund og hans kollega Litha Tiufkær blev konstituerede som forstander og viceforstander for at rette op på forholdene på Strandvænget. De kom direkte fra botilbud for mennesker med udviklingshæmning i Vejle Amt.

 – Det skete ret hurtigt, at vi trådte til – nærmest fra den ene dag til den anden. Vi har udformet en masterplan på baggrund af det, vi har set og hørt på Strandvænget. Det, der er sket, er et ledelses- og organisatorisk problem. Det er ikke et individuelt problem hos medarbejderne, men for få ressourcer og redskaber, pres og stress. Det var en organisation i krise, hvor man ikke kunne støtte hinanden og sige: Du er vist i det røde felt, forklarer forstander Carsten Lund.

Siden de to ledere tiltrådte, har de arbejdet med pædagogikken og kommunikationen i de enkelte huse blandt andet gennem kurser, oplæg og individuelle samtaler.

Skriv hvad du søger