Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2007

AKF klumme: Hvordan skal man vurdere en kommunal indsats

Succes på kort sigt med at få personer på sygedagpenge i arbejde er ikke nødvendigvis enssbetydende med, at successen også holder på langt sigt
tekst ph.d.-studerende Signe Hald Andersen, AKF

Ifølge en undersøgelse fra AKF er der kommuner, som er særligt gode til at få personer på sygedagpenge ud af sygedagpengesystemet. Men ofte vender de samme personer tilbage på sygedagpenge igen. Det vil sige, at succes på kort sigt ikke nødvendigvis er lig succes på langt sigt. Det er derfor afgørende at gøre sig klart, hvordan man skal måle, om en indsats er succesfuld eller ej.

Kommunale forskelle
AKF's undersøgelse er baseret på register-data fra Danmarks Statistik og fokuserer på alle, der har modtaget sygedagpenge i perioden fra 1999-2002. Det drejer sig om i alt 152.820 personer. På landsniveau kommer 43 ud af 100 sygedagpengemodtagere i  arbejde, men der er store forskelle kommunerne imellem. I den bedste kommune vender 61 ud af 100 personer tilbage til arbejdsmarkedet efter sygedagpengeforløbet, mens det kun gælder for 31 ud af 100 i den dårligste kommune.

Forskellige rammevilkår
Mere end 60 procent af forskellen i resultaterne kan dog forklares ved, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Hvis der er mange indvandrere, kvinder, ældre eller lavtuddannede personer blandt kommunens sygedagpengemodtagere, vil kommunen stå med en vanskelig opgave.

Men selv når der er taget højde for disse forskelle i rammevilkår, klarer kommunerne sig alligevel forskelligt. Knap 40 procent af forskellene skyldes forhold, som ikke kan forklares ved, at en kommune for eksempel har flere indvandrere, ældre og arbejdsløse end en anden kommune. Disse resterende forskelle i resultaterne skyldes forskelle i effekten af kommunernes indsats.

LÆS OGSÅ Stigning i førtidspensioner i København

Succeskriterier
Men selv om der er kommuner, der er særligt gode til at få personer på sygedagpenge ud af sygedagpengesystemet, oplever netop disse kommuner, at de samme personer vender tilbage til sygedagpengesystemet igen på et senere tidspunkt. Selv  om kommunerne er gode til, på kort sigt, at få personerne ud af sygedagpengesystemet, er de altså ikke nødvendigvis bedre end andre kommuner til at finde varige løsninger.

Resultatet bliver, at sygedagpengemodtagerne cirkulerer mellem offentlige kasser og ind og ud af arbejdsmarkedet. Dette er hverken til gavn for det offentlige, der jo skal bruge ressourcer, hver gang en borger havner i en offentlig kasse, eller for den enkelte, der vil lide under manglen på stabilitet i sin tilværelse.

Man bør derfor kritisk overveje, hvordan man skal vurdere kommunernes indsats over for offentligt forsørgede borgere. Skal kommunernes succes kun vurderes ud fra, hvor mange af de offentligt forsørgede borgere, der umiddelbart kommer ud af offentlig forsørgelse?

Eller skal kommunernes succes også bestemmes ud fra kriterier, der belyser de mere langsigtede virkninger af indsatserne? Succeskriterierne bør underlægges kritiske overvejelser, både i de enkelte kommuner og i forsknings- og evalueringssammenhænge, således at man kan finde frem til de bedste og mest varige løsninger for både ydelsesmodtagerne og det offentlige system.

LÆS OGSÅ Vis tillid...
FOR ABONNENTER

Læs mere i: Andersen, Signe Hald: Kommunal beskæftigelsessucces, som kan findes på www.akf.dk

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Akf klumme: hvordan skal man vurdere en kommunal indsats Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger