Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2007

Analyse: Uddannelse er ikke nok for de svage unge

Beskæftigelsesministeriet satser i 2007 på at få antallet af unge på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge ned. Men mantraet om uddannelse slår ikke til over for unge med problemer ud over ledighed
tekst konsulent Jean-Pierre Morel, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

Ungdomsledighed er generelt set ikke et stort problem i Danmark. Men der er en gruppe af unge med ringe fremtidsudsigter, som indsatsen i dag har meget svært ved at løfte. Og gruppen er i fare for at blive tabt for arbejdsmarkedet.
For arbejdsmarkedsparate unge under 25 år giver det mening at se uddannelse som den rette medicin mod ledighed. Anderledes med de ikke-arbejdsmarkedsparate unge – de behøver en anden form for indsats, som tager højde for deres samlede situation.

Ud af de 24.383 unge under 25, der modtog kontanthjælp i 2. kvartal 2007, hører de 9.194, svarende til ca. to procent af samtlige unge i aldersgruppen, til i matchkategorierne fire-fem. Det betyder, at jobcentrene har vurderet, at de har betydelige problemer ud over ledighed. Tallet er faktisk svagt voksende i forhold til sidste år, selv om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere samlet set er faldet betydeligt i samme periode. Befolkningsfremskrivninger viser, at der i 2017 vil være 20.000 flere unge mellem 18 og 24 år end i dag. Som en logisk følge vil presset for at få redskaber til at håndtere gruppen af unge med problemer ud over ledighed også stige.

Man kan ligeså godt sætte fokus på gruppen med det samme. Det aktuelle pres på arbejdsstyrken udgør en unik chance for at få unge med problemer ud over ledighed ind på arbejdsmarkedet.

Skriv hvad du søger