Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2007

Økonomiaftalen holder næppe

Arbejdet med at holde skatten og udgifterne nede fortsætter frem til den 15. oktober, men alene på skatten er der et spring på over en milliard
tekst Tom Ekeroth

Der er lang vej og kort tid, hvis kommunerne skal holde økonomiaftalen med regeringen. Skæringsdatoen er den 15. oktober, og på repræsentantskabsmødet i København i sidste uge viste tallene, at der er skatteforhøjelser for cirka to milliarder på vej mod de 750 millioner, der var aftalt med regeringen.

Også på udgiftssiden er der overskridelser. Servicevækstrammen er over målet med cirka 800 millioner. På anlægsudgifterne er der en finansieringsforudsætning i aftalen, der går ud på at finansiere det samme anlægsniveau som i 2007. Men niveauet ser ud til at blive 800-900 millioner over 2007-niveau. Overførslerne er derimod en kvart milliard under rammen. For ganske kort tid siden lå udgiftssiden meget lavere, og der var teorier om, at kommunerne brugte skatteforhøjelserne til at konsolidere sig, men de nye tal giver et andet billede af, hvad skattestigningerne skal bruges til.

– Hvis det bliver resultatet, er den aftale, vi lavede med regeringen ikke overholdt, sagde Erik Fabrin, formand for KL, på et pressemøde efter repræsentantskabsmødet. Han fortsatte:

Skriv hvad du søger