Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2007

KL mener: Efter hensigtserklæringerne

tekst KL

Kommunerne fik med opgave- og strukturreformen det fulde myndighedsansvar for forsyning og finansiering på social- og specialundervisningsområdet. Netop disse områder vil få stor opmærksomhed, når det skal vurderes, om kommunerne har formået at leve op til reformens intentioner. Der vil dels være stor fokus i offentligheden på udviklingen på området, og dels vil der hos bl.a. brugerorganisationerne være stor opmærksomhed på, om kvaliteten bliver forringet i forbindelse med for eksempel ændringer i eksisterende tilbud.

Reformens intentioner kan kun føres ud i livet, hvis kommunerne samarbejder. Derfor er det en væsentlig opgave for kommunerne at videreudvikle tilbudene på området til gavn for borgerne, og det er helt afgørende, at vi i kommunerne kan dokumentere, at vi er i stand til både at løfte opgaverne, herunder udvikling af nye tværgående og sammenhængende opgaveløsninger, kvalitetssikring, forsyningssikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse. 

Udgangspunktet for at løfte opgaverne på de nye præmisser er, at alle kommuner får fastlagt en politik med målsætninger og strategier for, hvordan man fremover vil løse opgaverne på social- og specialundervisningsområdet. Herunder ikke mindst, at den enkelte kommune tager stilling til, hvilke tilbud man selv vil etablere i nærmiljøet, og hvilke opgaver man vil løse i samarbejde med andre kommuner.

I kommunerne er der stor opmærksomhed på, at der her ligger en stor udviklingsopgave. Der er også stor opmærksomhed på, at den enkelte kommune ikke kan træffe beslutninger, uden at det også får konsekvenser for andre kommuner. Derfor skal en del af opgaven håndteres i fællesskab.

LÆS OGSÅ Sorø ansætter verdensmålsambassadør

KKR’s og KL’s formænd og næstformænd har drøftet tiden efter hensigtserklæringernes udløb og har besluttet at give det stor opmærksomhed og bistå med en fælles ramme for den proces, der skal ske i hvert KKR. Udgangspunktet er, at der i hvert KKR formuleres et policy-papir/en samarbejdsaftale, som stadfæster principper for samarbejdet. Den lokale tids- og procesplan bygger videre på de drøftelser, der allerede er i gang blandt kommunerne i de enkelte regioner.

Formålet er, at der mellem kommunerne aftales et fælles grundlag for det fremtidige samarbejde, der afløser de hensigtserklæringer, der udløber med udgangen af 2008. Dette mellemkommunale samarbejdspapir kan endvidere efterfølgende være grundlag for samarbejdet med regionen om de årlige rammeaftaler.

Med dette arbejde vil der være skabt et grundlag, der både kan give tryghed for brugerne og muligheder for videreudvikling af området helt i overensstemmelse med intentionerne i opgave- og strukturreformen.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kl mener: efter hensigtserklæringerne Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger