Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2007

Leasingfinansiering vinder frem

Især på bilområder er der efterspørgsel på leasing. Kommune Leasing er blevet udvalgt som leverandør til SKI’s rammeaftale for operationel billeasing

Kommuner og regioners anvendelse af leasing som finansieringsinstrument har i de sidste mange år haft en støt stigende tendens. Det oplyser leasingchef Frank Hammer-Hansen, Kommune Leasing. Den kommunale leasinganvendelse ligger dog stadig noget under udviklingen i leasinganvendelsen i den private sektor i Danmark, hvor leasing for tiden udgør lidt over ti procent af de samlede investeringer.

Konkret fortæller Frank Hammer-Hansen om den kommunale leasingaktivitet i 2007, at der efter en betydelig efterspørgsel på leasingfinansiering af ikke mindst it-sammenlægningsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, har der på det seneste været en vis tilbageholdenhed. Tilbageholdenheden kommer dog ikke overraskende, idet de nye kommuner og regioner selvfølgelig først skal danne sig et overblik over den samlede beholdning af inventar, maskiner, biler og øvrigt materiel inden behovet for nyinvesteringer kan fastlægges, siger Frank Hammer-Hansen.

Øget interesse for billeasing
Billeasing er for tiden det forretningsområde i Kommune Leasing med størst vækst.
Den øgede anvendelse af leasing i forbindelse med bilanskaffelser følger meget trenden fra den private sektor, hvor ca. 50 procent af anskaffelserne sker via finansiel eller operationel leasing, fortæller Frank Hammer-Hansen.

Skriv hvad du søger