Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2007

Sygefraværet afspejler ledelsen

Kommunalt ansatte er pressede, og det er en af de mest oplagte forklaringer på, at sygefraværet stiger. Blandt de store personalegrupper er det social- og sundhedspersonalet, der oftest må melde sig syge
tekst Sidsel Boye

Stort sygefravær skyldes fortrinsvis dårlig ledelse. Det er den mest kontante forklaring på, at Høje-Taastrup Kommune er løbet med den kedelige placering som kommunen, der har det største sygefravær. Centerchef i Høje-Taastrup Kommunes Løn- og Personalecenter, Grethe Pedersen, kan følge kommunens sygefravær på den enkelte institution, når den opgøres kvartalsvis, og tendensen er tydelig.

 – Sygefraværet er især højt på institutioner med mange personalesager eller et stort personalegennemtræk, siger hun.

Det er også ledelsen, der er i fokus, når Holbæk Kommunes fungerende personalechef, Erik Kjærgaard Andersen, ser på fusionskommunens relativt høje sygefravær.

Skriv hvad du søger