Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2007

Kommunerne udfordres af monsterregn

Klimaforandringerne vil få borgerne til at stille større krav til kvaliteten af kloaksystemerne. En udfordring i milliardklassen. Hæv vandafledningsafgiften, foreslår Danmarks Mr. Kloak, professor Mogens Henze
tekst Rudi Holm

Et nyt begreb er på vej til at snige sig ind i den danske ordbog: Monsterregn.

Ingen er vist i tvivl om, hvad det står for efter en sommer, hvor danske byer blev lagt under vand af en række heftige regnskyl. Og der er mere i vente. Civilingeniør Karsten Arnbjerg fra rådgivningsvirksomheden COWI lancerede det nye ord for de intensive regnmængder på et temamøde i sidste uge, hvor Dansk Byggeri og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) havde sat en række eksperter stævne for at drøfte fremtidens udfordringer for det danske kloak- og afløbssystem.

 – Vi vil opleve en stigning i monsterregn, men det er ikke til at sige, hvor meget mere vores kloakker skal håndtere i fremtiden. Derfor skal vi skærpe opmærksomheden på, hvad der sker, når det går galt, og når der kommer voldsom regn lokalt, sagde Arnbjerg.

Skriv hvad du søger