Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2007

Analyse: Fra førerhund til hundefører

Nye strukturer og organisationsformer er så småt ved at komme på plads, og flertallet er begyndt at finde sig til rette oven på kommunesammenlægningen. Så der er ved at være tid og rum til at orientere sig mod de nye kolleger. Og lære af dem
tekst Eva Damsgaard og Anne Louise Nielsen

Nogle af dem, der kan læres af, er Skoleafdelingen i den gamle Randers Kommune. Her har man nemlig skabt bemærkelsesværdige resultater, da alle skolelederne, viceskolelederne og SFO-lederne, lederne af Pædagogisk Center og PPR sammen med konsulenter fra Skoleafdelingen fra september 2005 og frem til december 2006 gennemførte et udviklings- og uddannelsesforløb i samarbejde med konsulent- og kursusvirksomheden Attractor .

Et ledelsesmæssigt ryk
En af deltagerne, Ulla Hilligsøe som er leder på Hobrovejens Skole, vurderer, at de på hendes skole ledelsesmæssigt på en skala fra et til 10 har rykket sig fra fem til otte gennem den periode, forløbet har varet.

 –Det at have fået en anden tilgang til mange af opgaverne har gjort, at jeg synes, jeg er blevet bedre til at se muligheder, siger Ulla Hilligsøe om det, hun opfatter som det vigtigste udbytte.

Skriv hvad du søger