Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2007

Store forskelle på integrationssucces

Om en udlænding kommer hurtigt i arbejde afhænger af, hvilken kommune han bor i, viser AKF-undersøgelse

AKF har undersøgt, hvor lang tid der går, før udlændinge bliver selvforsørgende i mindst et halvt år eller begynder på en uddannelse. Og selv om forskningsinstituttet korrigerer for forskellige vilkår, er der alligevel store forskelle fra kommune til kommune.

 – Hvis de bedste strategier kan udbredes til alle kommuner, vil den samlede integrationsindsats blive mere effektiv, konkluderer forskningsleder Eskil Heinesen.

Undersøgelsen, der strækker sig over årene 1999 til 2006 og inkluderer alle udlændinge på introduktionsydelse, er foretaget for Integrationsministeriet. Her opfordrer minister Rikke Hvilshøj (V) også kommunerne til at lære af de bedste.

Skriv hvad du søger