Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2007

I Randers skal syge også i job

Randers Kommune tager ikke en sygemelding fra kontanthjælpsmodtagere for gode varer. Borgerne kan forvente hjemmebesøg og en revision af lægeerklæringen. Et privat rekrutteringsfirma er også hyret til at coache de svageste borgere, så de kommer tættere arbejdsmarkedet
tekst Ida Sass

Selvom man er syg, kan man godt have planer om, hvordan man kommer i job. Det er holdningen i Randers Kommune, hvor man arbejder med job-syge-opfølgningsplaner (JSOP). Det indebærer blandt andet, at kommunen opsøger borgerne, hvis de melder sig syge til en samtale.

 – Der er benhårde sanktioner, hvis de ikke møder op til en samtale. Derfor er vi forpligtet til at tage hjem og hente dem. Der er jo ikke nogen, som får det bedre af at gå uden kontanthjælp i en måned, siger Lars Harder, leder af jobkontoret i Randers Jobcenter.

En del af jobcentrets problemer med at finde tilbud til alle borgere, skyldes lægeerklæringer.

Skriv hvad du søger