Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2007

Fleksjob giver gevinst

Flere kroner i kommunekassen og flere borgere i arbejde. Horsens Kommune har haft succes med et beskæftigelsesprojekt, hvor alle tilsyneladende vinder

En tidlig indsats over for borgere, der starter i fleksjob, gør, at langt flere bliver på arbejdsmarkedet i stedet for at ryge tilbage på ledighedsydelser. Den lærdom har Horsens Kommune fået ud af et beskæftigelsesprojekt, som blev afsluttet i slutningen af marts.

Jobcenter Horsens betegner projektet som en stor succes. Ud af de 53 borgere, som var projektets målgruppe, er 40 blevet fastholdt i fleksjob. De resterende 13 personer er kommet på pension, fordi man har vurderet, at de slet ikke er egnet til arbejdsmarkedet.

Projektet blev sat i værk, fordi borgere, der bliver ansat i fleksjob, ofte bliver overbebyrdet, fordi de selv eller deres arbejdsplads glemmer at overholde de skåneforhold, de er ansat under. I værste fald kan det betyde, at borgeren må udgå fra arbejdsmarkedet igen.

Skriv hvad du søger