Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2007

Skive går ind for partnerskaber

Det Danske Madhus og Skive Kommune har fundet en vej uden om de stive regler, der forhindrer, at kommunale medarbejdere får penge direkte fra borgerne. Et partnerskab er løsningen, og det er en fordel for begge parter.

– Partnerskabsaftaler er meget, meget fleksible og derfor den bedste måde at håndtere privatiserings-idéen på. Muligheden for at justere aftalen løbende er tilstede, og det er til fordel for både kommunen og den private.

Henrik Sørensen, direktør i Det Danske Madhus, er overbevist om, at partnerskaber mellem kommuner og private er fremtidens løsning, når de politiske vinde signalerer mere udlicitering.

 – Især for medarbejderne er det en fordel. De får en helt anden motivation for at yde ekstra og blive aflønnet i overensstemmelse med indsatsen. Kommando-vejene er kortere, når medarbejderne arbejder i en virksomhed, hvor de kun skal koncentrere sig om kerneydelsen – i vores tilfælde at lave sund mad – frem for at være en del af stor, kommunal organisation, hvor der i sagens natur skal tages hensyn til flere hundrede medarbejdere i mange afdelinger, siger han.

Skriv hvad du søger