Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2007

Kronik: Konkurrenceudsættelse skal på dagsordenen

Dronningen formulerede sig som altid elegant i sin nytårstale ved årsskiftet 2005/2006, da hun omtalte kommunalreformen: ”Danmark møblerer om i sine stuer. Der rives vægge ned, og nye døre slås igennem. Det vil nok kræve lidt tid, før vi alle vænner os til det og finder ud af, hvor alt nu er kommet til at stå”. Ommøbleringen gælder ikke alene indenfor og mellem kommuner og regioner. Også udenfor – i forholdet mellem den offentlige og private sektor – vil vi være vidne til, at relationerne ændres
tekst KL-formand Erik Fabrin (V) og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)

Vi, regeringen og KL, lagde med økonomiaftalen for 2007 op til et øget samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

I aftalen er vi enedes om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes. En øget konkurrenceudsættelse skal sikre en højere kvalitet og en mere effektiv ressourceudnyttelse til gavn for landets borgere. Mere præcist har vi indgået aftale om, at andelen af konkurrenceudsatte opgaver skal øges fra 20 procent i dag til 25 procent i 2010.

Potentielt er alle kommunale driftsopgaver i spil, når vi taler konkurrenceudsættelse i kommunerne. Undtagelsen er, hvis det er fastsat i lovgivningen, at opgaven skal løses af det offentlige. Dette gælder eksempelvis myndighedsopgaver og folkeskolens undervisningsdel.

Skriv hvad du søger