Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2007

KL mener: En effektiv beskæftigelsesindsats

tekst KL

Jobcentrene er kommet rigtigt godt fra start omstændighederne taget i betragtning. Der er ganske vist nogen, der har en særlig interesse i at tegne et andet billede i pressen. Men det skal ikke have lov til at rokke ved det faktum, at jobcentrenes ledere og medarbejdere har løst en vanskelig opgave på fornem vis. En fusion mellem flere kommuner og et statsligt arbejdsformidlingssystem kræver både hårdt arbejde, gåpåmod og tid. Det hårde arbejde og gåpåmodet har medarbejderne leveret – selvom tiden har været knap. Og overgangsproblemer med it og telefoner har også sat deres præg på fusionsarbejdet.

Jobcentrene er kommet til verden på et tidspunkt, hvor ledigheden er så lav, at både virksomheder og kommuner oplever mangel på arbejdskraft. Det er en stor udfordring, men også en mulighed der skal udnyttes til at få flere ind på arbejdsmarkedet. Inden for det seneste år er det lykkedes kommunerne at få mange langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Midlet er bl.a. en håndholdt indsats over for den enkelte borger og et tæt samspil med virksomhederne.

Vi skal videre ad den vej. Men det kræver, at der frigøres medarbejderressourcer fra administration til arbejdet med de ledige og for de ledige. Mængden og kompleksiteten af reglerne, krav til indberetninger mv. har nået et omfang, som er en direkte hindring for at føre lovens hensigter ud i livet. Og borgerne har mistet overblikket over deres rettigheder og pligter. Det svækker retssikkerheden.

KL er derfor meget tilfreds med, at der er opnået en forståelse med beskæftigelsesministeren om, at der nu skal gøres noget mærkbart ved problemet. I et fælles projekt mellem Beskæftigelsesministeriet og KL er der allerede identificeret en række områder, hvor der er brug for politisk vilje til at foretage en gennemgribende sanering af reglerne. Et oplagt eksempel er rådigheds- og sanktionsreglerne. Modydelsen er naturligvis 100% velfungerende jobcentre, der bringer flere ud på arbejdsmarkedet. Altså bedre resultater. Mens Folketinget og ministeren har en opgave i mærkbart at forenkle regelsættet, bør kommunerne sørge for at have stor politisk fokus på beskæftigelsesområdet. Der er ligefrem forskningsmæssigt belæg for, at de kommuner, der har politisk fokus på området, også har de bedste resultater. Det politiske fokus skabes bedst ved at opstille ambitiøse politiske mål lokalt for indsatsen – og ved at gå benhårdt efter resultaterne.

LÆS OGSÅ Leder: Behov for reformer

Gode resultater i beskæftigelsespolitikken har stor betydning for samfundsudviklingen og mulighederne for at finansiere velfærden i fremtiden. Derfor vil der altid være en stærk national interesse i beskæftigelsespolitikken – både i gode beskæftigelsestal og i at sikre de lediges rettigheder i praksis. Opgaven er at vise, at det lokale ansvar kan gøre en positiv forskel for den nationale interesse. Det bør omvendt føre til, at Folketinget træffer den logiske beslutning, at kommunerne overlades det fulde ansvar for opgaven i alle jobcentre, ligesom det allerede er sket i de 14 pilotjobcentre.

Emneord
Leder, Aktivering

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kl mener: en effektiv beskæftigelsesindsats Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger