Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2007

Bedst og billigst for borgernes skyld

Man skal droppe ideologien, inddrage medarbejderne og tænke i partnerskaber frem for klassisk udlicitering, når man konkurrenceudsætter. Og så skal kommunens ledelse ville det, hvis det skal lykkes, mener Greves kommunaldirektør Torben Kjærgaard
tekst Tom Ekeroth

– Det er nødvendigt at nedbryde barrierer om offentlig-privat samarbejde, hvis man skal realisere målsætningen om at sætte konkurrenceudsættelsen op fra de nuværende 20 procent til de 25 procent, som er med i økonomiaftalen for 2007, siger kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Greve Kommune.

Både i sit nuværende job og i sit tidligere som viceamtsdirektør i Frederiksborg Amt har han arbejdet meget med konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde. Begge organisationer har og havde generelt set positive erfaringer med offentlig-privat samspil. Udliciteringsgraden begge steder er og var over gennemsnittet i henholdsvis kommune og det tidligere amt. Torben Kjærgaard fortsætter:

 – Udlicitering er ikke et mål i sig selv, men konkurrenceudsætning og udbud er det vigtige. Det er det at prøve pris og kvalitet af løbende, der er afgørende frem for en mere ideologisk tilgang. Det er meget centralt. Der er en proces i gang i kommunerne med en mere pragmatisk tilgang, og jeg tror, der sker en afideologisering, hvor man benhårdt går efter pris og kvalitet. De kommuner og regioner, som vil bruge det ideologisk, skaber ikke de samme resultater som de kommuner, der gennem et langt, sejt træk får indhøstet nogle gevinster i form af bedre kvalitet og bedre økonomi, siger Torben Kjærgaard.

Skriv hvad du søger