Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2007

Nyt register sladrer om lønnen

Fra 1. januar 2008 bliver det lettere for kommunernes sagsbehandlere at tjekke, om borgerne er ved at snyde sig til boligstøtte eller reelt er berettiget til en friplads i daginstitutionen

En ny lov, der træder i kraft 1. januar næste år, betyder, at alle private og offentlige arbejdsgivere skal indberette lønudbetaling og betaling af ydelser og pension til et register, som Økonomistyrelsen og KL har arbejdet sammen om.
Registret, som hedder eIndkomst, skal hjælpe de kommunale sagsbehandlere i deres arbejde med at uddele kontante ydelser til borgerne, siger konsulent i KL Pernille Jørgensen.

 – Kommunerne har i mange sammenhænge brug for at vide, hvad borgerne får af ydelser, eller hvor meget de tjener. For eksempel på boligområdet i forbindelse med boligstøtte. Det vil betyde, at sagsbehandlingen vil blive hurtigere og bedre af, at sagsbehandleren på få minutter vil kunne se i registret, hvad borgeren tjener, siger Pernille Jørgensen.

Aflevering og anvendelse i ét
Som arbejdsgiver kommer kommunerne også til at skulle registrere udbetalte lønninger og ydelser til eIndkomst, og det betyder, at registreringen skal ske en gang om måneden i stedet for en gang om året som i dag. Umiddelbart kommer kommunerne ikke til at skulle udføre en masse ekstra arbejde for at leve op til den nye måde at aflevere oplysningerne på, for KMD arbejder på en løsning, hvor indberetningen vil ske automatisk – og kun ét sted.

Skriv hvad du søger