Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2007

Kurven knækket: Kortere vej til første fleksjob

I 2006 faldt antallet af personer på ledighedsydelse før deres første fleksjob for første gang, siden man i 2001 begyndte at måle, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. I en ny rundspørge, CABI har foretaget, fortæller de kommuner, der har haft det kraftigste fald, at de satte ind over for ledighedsproblemet før regeringens lovændring
tekst specialkonsulent Ellen Jensen, juridisk konsulent John Klausen og konsulent Jean-Pierre Morel

Det samlede antal personer, der modtager ledighedsydelse, er ifølge Danmarks Statistik faldet med 4 procent, mens antallet, der modtager ledighedsydelse før deres første fleksjob, er faldet med 12 procent på landsplan fra december 2005 til december 2006. Skive Kommune har i 2006 mere end halveret antallet af personer på ledighedsydelse.

Faldet i antallet af personer, der modtager ledighedsydelse før deres første fleksjob, var mest markant i anden halvdel af 2006. Det tyder på, at regeringens ændringer af fleksjobordningen, som trådte i kraft d. 1.juli 2006, har virket efter hensigten.

Regeringen gennemførte lovændringen bl.a. for at nedbringe ventetiden til fleksjob. Det skulle dels opnås ved at stille krav om dokumentation i visitationen, dels ved at udbygge tilbuddet til kandidaterne til fleksjob. Kommunerne med de største fald giver dog ikke lovændringen æren. Succesen er skabt ved at tage problemet med personer på ledighedsydelse alvorligt samt at intensivere og fokusere indsatsen længe inden lovændringen, lyder det.

Skriv hvad du søger