Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2007

Et løntrin for kvalifikationer

De første københavnske sosu-medarbejdere på vej til lønløft
tekst Sidsel Boye

Forhandlingerne om et lønløft i utide til de københavnske soso-medarbejdere er nu på plads, og resultatet er blevet et løntrin svarende til en årlig lønforhøjelse på 4.062 kroner plus pension.
De ekstra lønkroner skal ses i sammenhæng med behovet for fortsat at kunne rekruttere medarbejdere til ældreplejen i hovedstaden.

I Københavns Kommune er lønløftet tænkt sammen med kompetenceudvikling, og for at komme i betragtning til et lønløft uden for vanlig overenskomstforhandling skal man kvalificere sig gennem tre faglige udviklingsforløb.

Kombinationen af lønløft og faglig udvikling er blevet indført med tilbagevirkende kraft, så nogle medarbejdere vil kunne få godskrevet kurser fra 2006. De første 24 sosu’ere vil kunne se resultatet af den nye ordning på deres lønseddel 1. juli, men yderligere 50 medarbejdere har meldt sig som interesserede.

Skriv hvad du søger