Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2007

Den store faktor er tolerance

Det tyske mindretal er kommet godt igennem strukturreformen, som det ellers frygtede ville underminere dets indflydelse. To mandater i Aabenraa Byråd og et i både Sønderborg og Tønder samt en observatør i Haderslev sikrer de 15.000 tysksindedes politiske indflydelse

Da regeringen lancerede sin plan om strukturreformen, frygtede det tyske mindretal i Sønderjylland, at det ville miste indflydelse i de nye storkommuner. Men som det er gået, er frygten manet i jorden og afløst af tilfredshed. Slesvigsk Parti fik en plads i både Tønder og Sønderborg, hvor Stephan Kleinschmidt endda blev tungen på vægtskålen og derfor ved konstitueringen både blev viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget, samt to i Aabenraa. Slesvigsk Parti fik desuden en observatørpost i Haderslev, hvor stemmerne ikke rakte til et almindeligt mandat samt en observatørpost i Region Syddanmarks værkstforum.

 – Den helt store fordel ved kommunalreformen fik vores institutioner. Vi frygtede at blive klemt, fordi vores skoler og børnehaver er forholdsvis små. Men i forbindelse med kommunalreformen fik vi sikkerhed fra regeringen for, at vi ikke ville blive ramt på grund af økonomi. Hvis kommunen får større udgifter på grund af vores institutioner, så får den det refunderet via bloktilskuddet, siger formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Hinrich Jürgensen, der repræsenterer Slesvigsk Parti i Aabenraa Byråd.

 – Det var også et udtryk for velvilje og tolerance fra staten, at det blev besluttet, at alle byrådene i Sønderjylland skulle have 31 medlemmer for at sikre, at mandaterne bliver relativ, billige, så de små partier herunder Slesvigsk Parti har en bedre chance for at få et mandat, siger Hinrich Jürgensen.

Skriv hvad du søger