Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2007

Danmark har fået 98 lokale kulturministre

Der er nye krav til kulturpolitikerne efter kommunalreformen. Det mener et stort flertal af landets kulturudvalgsformænd. Fremover kan de i højere grad lægge langsigtede planer i stedet for at behandle små enkeltsager

I 2007 er der helt nye krav til de politikere, der sidder i kommunernes kulturudvalg. Det fremgår af en rundspørge, som Danske Kommuner har lavet blandt kulturudvalgsformændene i alle 98 kommuner. 75 procent af kulturudvalgsformændene mener, at der bliver stillet nye krav til dem efter kommunalreformen. Modsat mener kun 13 procent, at de krav, der bliver stillet til dem, er uændrede. Tallene omfatter både fusionskommuner og fortsættende kommuner. Formændene mener, at de nye krav for eksempel består i, at der er større forventninger til dem, fordi der er kommet mere fokus på kulturområdet.

De fleste kulturudvalgsformænd er meget opmærksomme på de positive ændringer, som kommunalreformen medfører. De mener, at der, ud over nye krav, også kommer nye muligheder på kulturområdet i 2007. Der bliver mere tid til at føre politik og tænke i langsigtede strategier.

De fleste kommuner er ved at formulere en langsigtet kulturpolitik, hvis de ikke allerede har gjort det. For eksempel har kulturpolitikerne i Sønderborg Kommune ambitioner om, at de i 2010 kan tilbyde gode betingelser for kulturbrugere i alle aldre. Og i Århus har man en konkret plan om at udvikle de kunstneriske produktionsmiljøer for at skabe grobund for nye kunstnertalenter.

Skriv hvad du søger