Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2007

Der bør forskes mere i velfærd

Vi bruger milliarder af kroner på velfærdsydelser, som ingen kender effekten af. Lad forskning gå hånd i hånd med velfærdsdebatten, lyder opfordringen fra professor Nils Groes

Professor Nils Groes, Danmarks Pædagogiske Universitet, opfordrer til øget forskning i virkningen af velfærdsydelserne i forbindelse med, at velfærdsdebatten kommer til at fylde mere og mere på den politiske dagsorden. Det sker i en FOKUS- pjece om strukturreformens virkninger og udfordringer ”Decentralisering eller statsstyring?”.

Skal denne forskning udføres, før velfærdsdebatten munder ud i en velfærdsreform?

 – Ikke nødvendigvis. Det kan en gang imellem være nødvendigt at handle på et ufuldkomment grundlag. Vi kan for eksempel ikke vente med at forbedre forholdene på sygehusene, til forskerne kommer med et svar. Men jeg siger bare, at man kunne jo gå i gang med forskningen på området. Der er noget mærkeligt ved, at politikerne siger, at forskning er så vigtig, og at der skal forskes meget mere. Men det, man vil forske i, er nanoteknologi, it og lignende – alt sammen noget, som lyder spændende og som måske – måske ikke – kan hjælpe vores eksporterhverv.

Men når vi hvert år investerer så mange milliarder i offentlig velfærd – ofte uden at kende effekten – så kunne man dog tænke på at bruge en lille slat af forskningspengene til at gøre dette system bedre. Udsigten til, at man får noget godt ud af at investere i forskning på velfærdsområdet, er langt større end på de teknologiske områder.

Skriv hvad du søger