Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2007

Kronik: Farvel Trehøje – du var kanon

Det er med vemod, at jeg rister denne rune over én af landets bedste, mest inspirerende og udfordrende journalistiske arbejdspladser. En arbejdsplads, som ikke er mere. Jeg tænker på mit job som informationsmedarbejder hos Trehøje Erhvervsråd og hos Trehøje Kommune, der nu er ophørt som følge af kommunalreformen
tekst informationsmedarbejder Vagn Bro

Da jeg i 1994 blev fastansat og fik min daglige gang på rådhuset i Vildbjerg, blev jeg fra dag ét udstyret med fuld kompetence til selv at vælge de nyheder, jeg som journalist skønnede kunne ”sælge” Trehøje bedst – både i de lokale og i de landsdækkende medier. Det var det, jeg var ansat til – og jeg fornemmede hurtigt, at Trehøje Kommune ikke agtede at blande sig i mine valg af historier.

Omtrent lige så hurtigt gik det op for mig, at tilliden til min dømmekraft ikke skyldtes en særlig næsegrus ærefrygt for mine journalistiske idéer. Nej, jeg opdagede, at Trehøje Kommune var gennemsyret af en helt generel tillid til, at kommunens medarbejdere på alle niveauer var i stand til at tænke, beslutte og handle selvstændigt. Så det har vi alle sammen fået lov til. Ja, det forventedes faktisk af os!

Denne indstilling har i tidens løb styrket vores fælles selvfølelse i en grad, så Trehøje Kommunes tekniske forvaltning for nylig bad en medarbejder på dagplejekontoret forfatte en slagsang med omkvædet: ”Vi kan, vi må, vi tør og vi gør”. Sangen blev afsunget ved en sammenkomst med de nye kolleger i den nye Herning Kommune. Trehøje Kommunes nærmest ubegrænsede tillid til medarbejdernes sunde dømmekraft og beslutningsdygtighed er hovedårsagen til, at Trehøje Kommune altid har ligget i en klasse for sig selv med ultrakorte sagsbehandlingstider – og som regel også med landets laveste administrationsomkostninger. De enkelte sagsbehandlere havde kompetencen, så de selv kunne afgøre de fleste sager inden for deres område. Og når de traf beslutningerne, skete det i tryg tillid til Trehøje Kommunes uskrevne motto: ”Hvis du aldrig begår fejl, så laver du for lidt”.

Siden lykkedes det at få skrevet denne holdning sammen til nogle ganske få ord, som imidlertid kort og klart udtrykte Trehøje Kommunes ufravigelige værdigrundlag:

  • Den enkelte medarbejder i Trehøje Kommune tillægges så megen kompetence som muligt, uden at ledelsen mister overblikket.
  • Enhver skal behandles med troværdighed og tillid, hvor ord og handling følges ad. Med denne korte tekst blev det præciseret, hvorledes den allerede eksisterende arbejdsform i Trehøje Kommune faktisk fungerede – og at det skulle den vel at mærke blive ved med.

Skriv hvad du søger