Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2007

Kommune outsourcer arkiver

Frederiksværk-Hundested Kommune har som den første outsourcet sine arkiver til et privat firma for at digitalisere arkiverne og samle rådhusets medarbejdere på ét sted. Flere kommuner kan være på vej med tilsvarende aftaler
tekst Lasse Gammeljord

Strukturreformen kalder ikke blot på forandringer i toppen blandt ledelsen og på gulvet blandt medarbejderne i kommunerne. Også i kældrene og andre arealer, hvor kommunernes alenlange arkiver fylder godt op, sætter reformen sine spor.

De nye fusionskommuner har samlet kilometervis af høringer, rapporter og sagsmapper fra de sammenbragte kommuner i nye og større arkiver. Normen er, at storkommunernes rådhuse blot udvider deres eksisterende arkiv, når de fusionerer med nabokommunen. Tilstrømningen af nye medarbejdere – i visse kommuner hundrede – betyder imidlertid, at flere storkommuner har været tvunget til at lave deres rådhusarkiv om til personalelokaler. I stedet for eget arkiv på rådhuset har nye kommuner med for lidt plads henlagt deres arkiver til flere forskellige adresser i kommunen.

Plan om rådhusarkiv arkiveret
Frederiksværk-Hundested Kommune deler skæbne med den sidste gruppe kommuner, hvor medarbejderne i dag arbejder skulder ved skulder – også i de gamle arkivlokaler. Men i stedet for at opdele sit arkiv på flere lokaliteter har kommunen valgt at outsource opgaven til et privat firma.

Skriv hvad du søger