Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2007

Til kamp for lokalsamfundet

Deltagerne i Kirke Eskilstrup Lokalforum kæmper for at gøre idéer til konkrete projekter og for at blive enige, så de kan tale med én stemme. De er borgere fra den gamle landkommune Tølløse, og de vil have indflydelse på beslutningerne i deres nye kommune, Holbæk
tekst Ida Sass

– Okay, skal vi så sige, at det bliver vores høringssvar?
Stig Sirich Andersen, som leder mødet i Kirke Eskilstrup Lokalforum, prøver at runde første punkt på dagsordenen af. Der skal tages stilling til, om man ønsker en helhedsskole. Punktet er en opfølgning på et dialogmøde. Efter et par sporadiske kommentarer og en stemning af, at punktet er diskuteret til ende for nu, lyder svaret, at lokalforumet er positivt med forbehold. Næste punkt på dagsordenen er bibliotekets åbningstider. Bibliotekaren er mødt frem og opfordrer til, at der bliver lagt pres på kommunen for at få bedre åbningstider. Derefter følger fire andre punkter. Alle punkter handler om emner, som kan gøre lokalsamfundet nemmere og bedre at bruge for de, der lever der.

Selvom lokalforumet har været i gang i et års tid, søger deltagerne stadig efter en model for, hvordan de skal få kontakt til hinanden. Man er også afprøvende i forhold til, under hvilken form nye initiativer skal startes op.

 – Det skal være så uformelt og ubureaukratisk som muligt, siger Stig Sirich Andersen og fortsætter:

Skriv hvad du søger