Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2007

Analyse: Det organisatoriske eksperimentarium

Med indgangen til år 2007 er kommunalreformen blevet til virkelighed. 98 nye kommuner med nye opgaver, nye udfordringer og ny organisering. Men hvilke udfordringer og hvilken organisering? Hvilken rolle vil politikere spille fremover, og hvad kendetegner en moderne teknisk forvaltning i et nyt kommunalt landskab?
tekst Michael Jentsch og Maj Green

Med rigtig mange nye opgaver – og med nye interne og eksterne samarbejdsformer, nye organisationsmodeller og nye medarbejdere i kommunernes tekniske forvaltninger bliver 2007 et år præget af forandring og tilvænning – et organisatorisk eksperimentarium.

Efter reformen har kommunerne mange nye ansvarsområder og opgaver at løfte på det tekniske område: Den samlede arealplanlægning for by og land, beskyttelse af natur- og vandressourcer, flere opgaver på miljøområdet og ansvaret for flere veje, trafiksikkerheden og den kollektive trafik. Det stiller krav om ny viden, nye faglige miljøer og flere kompetencer. Det udfordrer hele organiseringen af opgavevaretagelsen og samspillet mellem politikere og administration.

I september 2006 undersøgte KL og Indenrigsministeriet status for kommunalreformens gennemførelse. På det tekniske område tegner sig to overordnede tendenser: I cirka halvdelen af kommunerne er plan-, natur- og miljøopgaverne samlet i samme udvalg, og i cirka halvdelen af kommunerne er planområdet adskilt fra natur og miljø i den politiske organisering.

Skriv hvad du søger