Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2007

Velkommen til ”første skoledag” i Assens

Borgmesteren for den nye, store Assens Kommune, Finn Brunse (S), bød sine nye og gamle medarbejdere velkommen på rådhuset
tekst Hung Tien vu

Der var god gammeldags ”første skoledags”-stemning, da borgmesteren for den nye, store Assens Kommune, Finn Brunse (S), bød sine nye og gamle medarbejdere velkommen på rådhuset mandag den 2. januar. For selv om de ”nye elever” var voksne kommunale medarbejdere og ”skoleinspektøren” ikke var skoleinspektør, men borgmester, så var stemningen i kantinen på Assens Rådhus som på en første skoledag. Forventningsfuld og fuld af skoledag. Forventningsfuld og fuld af nye ansigter, nye pladser og nye opgaver.

I første time på det nye skema stod der fælles morgenmad med rundstykker og kaffe for de 120 medarbejdere på rådhuset, og efter et kort frikvarter blev der klokken 8.30 ringet ind til en tale af borgmester Finn Brunse, der bød velkommen til første arbejdsdag i den nye kommune og ønskede alle held og lykke med den nye opgave. Kommunaldirektør Henning Qvick gav også sine nye kolleger et ord med på vejen og glædede sig over, at den første opgave allerede var lykkedes: At ekspedere 3.800 nye ansættelsesbreve ud til samtlige medarbejdere i den nye storkommune. Så skulle de vigtigste formalia være på plads, og resten af dagen var der fri indflytning på de nye arbejdspladser.

Der er flyttekasser overalt. Hver medarbejder har i gennemsnit medbragt fem flyttekasser – og med 120 medarbejdere her på rådhuset skal omkring 600 kasser på plads i dag. Det giver trængsel i gangene, når endnu en af de tunge kasser skal kantes forbi stueplanter og kolleger. Inde på kontorerne bliver der pakket ud, tørret reoler af og stillet hyldemeter efter hyldemeter af ringbind, mapper og opslagsværker på plads. Alle indretter deres pladser, hilser på deres nye kolleger og sidekammerater.

Skriv hvad du søger