Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2007

Mangfoldighed - det nye ord i ligestillingsdebatten

KL samler sin indsats for ligestilling under et nyt og bredere begreb, nemlig mangfoldighed. Og borgmester Erik Nielsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkedsudvalg håber, at de kommunale ledere og personaleafdelinger vil tage udfordringen op
tekst Sidsel Boye

Flere kommuner er allerede godt i gang, og nu er KL også klar med en modernisering af ligestillingspolitikken, så den får et bredere perspektiv. Overskriften på den nye strategi er ”Ledelse af mangfoldighed“. Den samler indsatsen for ligestilling blandt mænd, kvinder, seniorer, etniske og handicappede under én hat.

 – Med ledelse af mangfoldighed trykker vi på speederen og får noget mere fart på udviklingen. Ledelse af mangfoldighed betyder, at vi får sat en dagsorden, der sikrer ligestilling for såvel seniorer, mænd, kvinder, etniske grupper og handicappede. Mangfoldighed skal gennemsyre stort set alle politikker. Vi skal tænke begrebet ind i alle kommunale ydelser, og når vi besætter stillinger, siger Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), som også er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

Fra debatten i KL’s bestyrelse ved han, at den nye mangfoldighedsstrategi af nogle vil blive opfattet som en nedprioritering af ligestilling mellem kønnene.

Skriv hvad du søger