Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2007

Essay: Den store udfordring: Styring og samarbejde i den offentlige sektor

Opgave- og strukturreformens visioner er fødekanaler til, at der i de kommende år målrettet bør kunne skabes en offentlig sektor, som fuldt ud vil kunne matche den 21. århundredes udfordringer.

Det er en af konklusionerne i KL's administrerende direktør Peter Gorm Hansens essay om fremtidens udfordringer i den offentlige forvaltning. Formålet med essayet er at sætte fokus på de styringsmæssige udfordringer, der presser sig på både på landsplan og lokalt i kølvandet på opgave- og strukturreformen.

Disse problemer vil uden tvivl blive eksponeret i forbindelse med det stort anlagte regeringsprojekt om kvalitet i den offentlige service, kvalitetsreformen.

Peter Gorm Hansen slutter:

 - Langsigtet står samfundet overfor udsigten til permanent mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det vil i sig selv føre til, at der politisk vil blive fokuseret meget på effektivitet og kvalitet. Både lokalt og centralt.

Lige nu er der mere brug for målrettet samarbejde og handling end for nye overvejelser, hvor alt skal opfindes forfra - igen.

Skriv hvad du søger