Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2001

Aktuelt

tekst Peter Juncker-Mikkelsen
Børn er billigere i Nordborg
Nordborg Kommune på Als er den billigste kommune i landet, hvad angår børnepasning. En ny undersøgelse fra Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) sætter nu præcise tal op for, hvor meget den billige børnepasning betyder for familiens økonomi i 2001. Undersøgelsen viser, at Nordborg-familien med to små børn kan klare sig med en indtægt, der er mere end 50.000 kroner lavere end en tilsvarende familie i f.eks. Århus.
I undersøgelsen er der taget højde for forskelle i skatteprocenter, men der er ikke taget højde for f.eks. den merbesparelse, der vil være for Århus-familien ved at flytte fra en ejerbolig i Århus til en ejerbolig på Nordals. PMF bruger overskriften “Tid er penge” og hentyder dermed til, at den billigere børnepasning giver småbørnsfamilierne en reel valgmulighed, – tid til børn og tid til familieliv kan prioriteres højt, uden at økonomien vælter.
I Nordborg Kommune er det nødvendigt at tjene 52.956 kroner i 2001 for at finansiere pasningen af to børn. Det er hele 20.000 kroner mindre end den indtjening, der er nødvendig i den næstbilligste kommune, som er Bjergsted på Sjælland.
I Århus Kommune er den nødvendige indtægt på 105.072 kroner. Dyrest er Søllerød Kommune, hvor prisen på pasning af to børn svarer til en indtægt på 111.840 kroner Tallene for hver enkelt kommune er tilgængelige på PMF’s hjemmeside: www.pmf.dk

Giv de unge chancen
Vold, hærværk og tyveri skal ikke være stopklods for unge i forhold til at etablere sig på arbejdsmarkedet. Virksomhedernes direktører skal vise mandsmod og turde ansætte de unge, der er kommet skævt i gang med livet. Sådan lyder budskabet fra Det Kriminalpræventive Råd, der i denne uge skyder kampagnen ”Unge i jobtræning” i gang. Med tv-udsendelsen ”Nyt Rygmærke”, en kampagneavis med titlen ”Danmarks Råstof” og en særlig hjemmeside, forsøger Det Kriminalpræventive Råd at få private virksomheder og offentlige institutioner til at gøre en ekstra indsats for at få utilpassede unge ind i et stabilt arbejdsliv. Kampagnen, der er ment som en hjælp til de arbejdspladser, der vover forsøget med de vanskelige unge, støtte blandt andet af Arbejdsministeriet og Justitsministeriet. www.uij.dk

Støtte til hjemløse
Som et led i regeringens handle-plan for hjemløse, har socialminister Henrik Dam Kristensen bevilget støtte til en række projekter, som skal styrke indsatsen for de hjemløse. I alt 31 ansøgere modtager tilskud i denne om-gang. Pengene fordeles med ca. 18 millioner kroner årligt over tre år, og er primært gået til initiativer, hvor der sker en styrkelse af den forebyggende og opfølgende indsats med henblik på at bevare boligen. Ny ansøgningsfrist den 1. april . www.dss.dk

Ørestadens modpol
De otte kommuner på den københavnske vestegn går nu sammen for at udforme en erhvervsstrategi, der kan stå mål med Ørestaden og andre vækstområder i Hovedstadsområdet. En omfattende erhvervsanalyse skal bane vejen for en ny regional erhvervspolitik, og omkring
1.500 virksomheder vil derfor i februar måned blive bedt om at svare på en række spørgsmål fra kommunerne. Efterfølgende vil nogle af de deltagende virksomheder blive tilbudt at deltage i arbejdet med at udforme regionens nye erhvervspolitik. www.ekhv.dk

Ringkøbing i IT-front
Når statsministeren siger, at Danmark skal være verdens førende IT-nation, så tager de det alvorligt i Ringkøbing Amt. Som det første amt i Danmark har man indgået en aftale med Tele Danmark om at opbygge et bredbåndsnet. Nettet vil i løbet af godt et år være til rådighed for alle borgere, virksomheder og offentlige institutioner i amtet. Ringkøbing Amt hører i dag til blandt landets tyndest befolkede områder, men satser på at blive et attraktivt sted for højteknologiske virksomheder at etablere sig. www.ringamt.dk

Under eget tag
I denne uge åbner landets første rådgivnings-og kontaktcenter for demensramte og pårørende i Odense. Det er Alzheimerforeningen i Fyns Amt, der i samarbejde med Odense kommune har oprettet centret, der skal imødekomme de mange behov, der opstår, når en familie rammes af demens.

Penge venter på ideer

Med udsigt til at få støtte fra to EU-puljer har Sønderjyllands
Amt sendt breve ud til amtets kommuner og organisationer for at hente forslag til udviklingsprojekter i amtets landdistrikter. Der er tale om EU-programmerne ”Leader+” og ”Artikel 33”, som blandt andet har til formål at forbedre livskvaliteten på landet, udvikle landsbyer og bevare kulturværdier.

Virksomheder med sociale kontrakter
Et toårigt projekt med ”det rummelige arbejdsmarked” er kommet godt i gang i Herning Kommune. Efter kontakt til 15 af de største virksomheder i Herning Kommune har 11 af dem indgået en social kontrakt med kommunen. Det viser en evaluering af de første måneders arbejde med projektet, der støttes med puljemidler fra Socialministeriet. Formålet med projektet er at hjælpe de borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager er i fare for at miste deres job eller har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er kommunens plan at få kontakt med i alt 300 virksomheder inden de to år er omme. www.herning.dk

Skriv hvad du søger