Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 40 / 2000

Kulturen maser sig på

Ny museumslov vil sætte kommunernes loyalitet overfor små egnsmuseer på prøve
tekst Lotte Winkler

Det bliver svært at komme uden om kulturen i 2001. Blandt andet vil året sand-synligvis byde på en ny museumslov, som sætter kommunernes kærlighed til de små, lokale museer på en prøve. Hvis museerne skal blive ved med at være statsanerkendte og dermed modtage statsstøtte, må kommunerne have pungen op af lommen og øge tilskuddet. Er den lokale kulturarv det værd? Kulturministeren vil give kommunerne op til fire års frist til at finde pengene.
Også tidens fokus på børns kulturelle opvækst vil presse kommunalpolitikere ud i diskussioner om lokalt kulturliv, som de ikke er helt vante med. Kulturrådet for Børn, med direktør Lars Kolind i spidsen, skal føre regeringens børnekulturpolitiske redegørelse og program ud i livet, og kommunerne spiller ikke uventet hovedrollen i rådets handlingsplan, der blev offentliggjort i efteråret 2000. På Biblioteksstyrelsens konference om netop børnekultur udtalte borgmester i Rødovre, Erik Nielsen (S), der også sidder i KL's Børne-og Kulturudvalg, at børnekultur er et emne, som kommunerne ikke hidtil har fordybet sig i, men som KL kommer til at tage op til debat. Skoler, biblioteker, institutioner, foreninger og lokale ildsjæle skal finde sammen i netværk, som skal sikre børns opvækst en kulturel dimension. Endelig har kommunerne et hængeparti med bibliotekerne. Sidste forår vedtog Folketinget en ny bibliotekslov, der skal give borgerne adgang til Internettet og digitale medier som for eksempel cd-rom. 190 millioner kroner fordelt over fire års bloktilskud fulgte med det nye lovkrav. Men pengene er endnu ikke nået ud på hylderne. 74 procent af kommunerne brugte pengene på alt muligt andet, end bibliotekerne viser en undersøgelse lavet af Danmarks Biblioteksforeningen for nyligt. Samme undersøgelse afslører, at der i 2001 stadig er 44 procent af kommunerne, som ikke har tænkt sig at lade bibliotekerne få del i det øgede bloktilskud. Hvordan bibliotekerne skal opfylde den nye bibliotekslov uden at få penge til det er endnu en kulturdebat, som kommunalpolitikerne skal ruste sig til.

Skriv hvad du søger