Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 1999

Aktuelt

tekst Nyhedsmagasinet Danske Kommuner
Pulje styrker livet på landet
Optimismen i lokalsamfundet styrkes, lokale ildsjæle bliver aktiveret, der bliver udviklet ideer til lokalområdets trivsel, og dialogen mellem offentlige myndigheder og lokalbefolkningen bliver bedre. Det fremgår af en evaluering af forsøgsprojekter, som har fået støtte fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje.
Puljen har siden 1994 støttet forsøgsaktiviteter, forskning og information, der kan fremme landområdernes fortsatte økonomiske og sociale udvikling.
Puljen har uddelt 73 millioner kroner til 606 projekter. I alt har 1460 søgt om penge.
Evalueringen viser, at den økonomiske støtte har været afgørende for 84 procent af alle projekter, og at 73 procent af projekterne er fortsat efter tilskuddet er ophørt.

Morgenmad på skolen
Sortebakkeskolen i Nørager i Nordjylland tager nu konsekvensen af, at alt for mange børn møder i skole på tom mave, og at de derfor er urolige og ukoncentrerede.
I denne måned vil man i en periode starte skoledagen for de yngste med at servere morgenmad fra kl. 8 til 8.30. Det utraditionelle skridt er taget for at give børnene en god start på dagen. Men initiativet skal også vise de mange forældre, som sender børnene i skole på tom mave, at morgenmaden er et meget vigtigt måltid.
– Vi ved fra både sundhedsplejerske, skolelæge og lærere, at alt for mange børn tager af sted fra hjemmet om morgenen på tom mave, og at det har indflydelse på deres koncentrationsevne, siger skoleinspektør Knud Lunderskov. Han betragter morgenmaden som en forældreopgave, men alligevel er han parat til at gøre ordningen permanent, hvis den har den forventede positive effekt. Ernærings-professor Arne Astrup synes, at det er en vældig godt idé.
– Får børnene ingen morgenmad, går det ikke alene ud over deres koncentrationsevne, men også ud over deres fysiske præstationer, siger han.

Ekstra dansktime droppes
Næsten hver fjerde folkeskole i Århus Kommune bruger i år ikke den ekstra dansktime i 5. klasse, som byrådet gav dem ved budgetforliget for tre år siden. Timen blev dengang givet for at imødekomme den kraftige kritik af det danske skolevæsen.
Argumentet for ikke at bruge timen er, at det er uklart, om flere timer giver bedre indlæring.

Video stopper hærværk
Videokameraer på skolegangene kan forebygge kriminalitet. Det er den konklusion, som flere folkeskoler i Århus Kommune er kommet frem til efter en toårig forsøgsperiode.
Der er ingen lovgivning på området, og det er op til den enkelte skole at vurdere, hvordan kameraerne skal bruges, siger jurist i Undervisningsministeriet, Kirsten Krogstrup.

Skriv hvad du søger