Tekstannoncer og indstik

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner når målrettet politikere, chefer, ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor. Også organisationer, institutioner, styrelser og private firmaer følger den kommunale verden gennem Danske Kommuner. 

En annonce i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner når 40.000 kommunalt interesserede læsere på tværs af forvaltninger og faggrupper.

Magasinet udkommer 22 gange årligt og bringer nyheder, erfaringsudveksling, interviews, økonomisk orientering og debat om alle væsentlige spørgsmål og aspekter i den kommunale verden.

Nyhedsmagasinet bruges som værktøj, når det gælder nyheder og nye måder at løse kommunale udfordringer på.

Nyhedsmagasinet udgives af KL, hvor landets 98 kommuner er medlemmer.

Priser & Formater 

Indstik

Indhent venligst tilbud hos JB Media

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).Materialet kan sendes til JB Media på materiale@jbmedia.dk (maks. 20 MB).

Udgivelsesplan

Du kan se vores udgivelsesplan her

Vil du vide mere, kontakt

JB Media International ApS

Morten Petersen, telefon 21 43 75 18, mail: mpe@jbmedia.dk eller 

Ulrik Brostrøm, telefon 23 28 97 63, mail: ubr@jbmedia.dk 

Skriv hvad du søger