Internetannoncer

På danskekommuner.dk har du mulighed for at annoncere via bannerannoncer. 

Dit banner vises på forsiden samt på alle undersider og artikelvisninger.

Bannere placeres i den rækkefølge, de er bestilt. Prisen er den samme uanset placering.

Ud over at banneret vises på hjemmesiden, medtages det også i vores nyhedsbreve.

Læs mere om annoncering i nyhedsbrevene her

Banneret skal afleveres som gif, jpeg, pgn eller animeret gif. Ved animeret gif format vises kun den første frame i html-nyhedsbrevet.

Banneret sendes pr. mail inkl. link, klar til publicering, mindst tre hverdage før aftalt publiceringsdato.

Brugere på hjemmesiden

Vi har cirka 85.000 visninger på danskekommuner.dk om måneden.

Vi har cirka 7.200 modtagere af vores nyhedsbreve. 

Kontakt

Ønsker du at annoncere på www.danskekommuner.dk eller at opnå synergieffekt ved annoncering både på hjemmeside og i bladet, skal du tage kontakt til:

JB Media International ApS

Morten Petersentelefon 21 43 75 18, mail: mpe@jbmedia.dk eller 

Ulrik Brostrøm, telefon 23 28 97 63, mail: ubr@jbmedia.dk 

Skriv hvad du søger