Danske Kommuner - Internetannoncer

Internetannoncer

På danskekommuner.dk har du mulighed for at annoncere via bannerannoncer. 

Dit banner vises på forsiden samt på alle undersider og artikelvisninger.

Bannere placeres i den rækkefølge, de er bestilt. Prisen er den samme uanset placering.

Ud over at banneret vises på hjemmesiden, medtages det også i vores nyhedsbreve.

Læs mere om annoncering i nyhedsbrevene her

Alle priser er ekskl. moms og der gives ikke materialegodtgørelse på bannerannoncering

 

Banneret skal afleveres som gif, jpeg, pgn eller animeret gif. Ved animeret gif format vises kun den første frame i html-nyhedsbrevet.

Banneret sendes pr. mail inkl. link, klar til publicering, mindst tre hverdage før aftalt publiceringsdato.

Brugere på hjemmesiden

Vi har cirka 85.000 visninger på danskekommuner.dk om måneden.

Vi har cirka 7.200 modtagere af vores nyhedsbreve. 

Kontakt

Ønsker du at annoncere på www.danskekommuner.dk eller at opnå synergieffekt ved annoncering både på hjemmeside og i bladet, skal du tage kontakt til:

DG Media as 
Telefon 70 27 11 55 
E-mail: epost@dgmedia.dk
www.dgmedia.dk 

Skriv hvad du søger